Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku”
Komunikat widoczny na stronie od: 24.05.2019 r. do: 30.08.2019 r.


Nr postępowania: A120-211-31/19/PJ

Dokumenty przetargowe do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

----------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 5

--------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia z dnia 24.06.2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 24.06.2019

SIWZ z dnia 24.06.2019

-------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 4

-------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 3

--------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia z dnia 17.06.2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.06.2019

SIWZ z dnia 17.06.2019

Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy z dnia 17.06.2019

Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 17.06.2019 (zawierający się w Załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia)

------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 2

------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 1

------------------------------------------------------------

Wizja lokalna

------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – jednolity dokument

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – przedmiar robótKomunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
24.05.2019 r.