Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
05.11.2018 r. A120-211-185/18/PJ Wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.09.2018 r. A120-211-150/18/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121 według części: I część: remont pomieszczeń i łazienek oraz roboty dekarskie na dachu nad tymi łazienkami, II część: remont korytarza
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2018 r. A120-211-149/18/PJ Wykonanie zadania pn. „Budowa Nadmorskiej Leśniczówki przy ul. Portowej w Helu, działki nr 110/4 i 111/3” wraz ze świadczeniem usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.08.2018 r. A120-211-139/18/PJ Wymiana gazowych kotłów grzewczych wraz z wykonaniem automatyki oraz robotami towarzyszącymi z zakresu branży instalacyjnej, budowlanej i elektrycznej w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz świadczenie usługi serwisu, przeglądów i konserwacji w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.08.2018 r. A120-211-111/18/PJ Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
05.11.2018 r.