Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
19.07.2019 r. A120-211-95/19/PJ Wykonanie robót remontowych wraz ze zmianą miejsca podłączenia kanalizacji sanitarnej z bufetu do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie należącym do Uniwersytetu Gdańskiego przy budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.07.2019 r. A120-211-101/19/PJ Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.07.2019 r. A120-211-78/19/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, polegających na dostosowaniu BSL III i przepompowni ścieków do wymagań Wydziału i aktualnych przepisów prawa oraz świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji, w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.06.2019 r. A120-211-75/19/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55 wraz ze świadczeniem usług serwisu, przeglądów i konserwacji, w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.06.2019 r. A120-211-79/19/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku bazy studenckiej Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Borucinie gm. Stężyca
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.06.2019 r. A120-211-38/19/SK ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU PN.: „PRZENIESIENIE SZAFY RACK 19 Z URZĄDZENIAMI DSO Z RECEPCJI DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NR 10 NA PARTERZE W BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 10 UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. MACIERZY SZKOLNEJ 4”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.06.2019 r. A120-211-62/19/SK WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU LOKALNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY MINIMUM 270 KW W BUDYNKU BIBLIOTEKI EKONOMICZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W SOPOCIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 110 WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU I KONSERWACJI W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.06.2019 r. A120-211-55/19/SK Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu szkoleń BHP w budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A wraz ze świadczeniem czynności serwisowych i konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.06.2019 r. A120-211-66/19/PJ Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.05.2019 r. A120-211-57/19/RR Wykonanie robót remontowych i budowlano – instalacyjnych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ulicy Abrahama 58 w Gdańsku, polegających na dostosowaniu pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas wraz z wykonaniem konserwacji, przeglądów i serwisów zamontowanych instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.05.2019 r. A120-211-31/19/PJ Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.05.2019 r. A120-211-59/19/PJ Wykonanie robót remontowych polegających na remoncie istniejącego tarasu w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Abrahama 58
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.04.2019 r. A120-211-45/19/SK WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 10 UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU PRZY UL. MACIERZY SZKOLNEJ NR 4
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.03.2019 r. A120-211-43/19/PJ Wykonanie zadania pn. „Budowa Nadmorskiej Leśniczówki przy ul. Portowej w Helu, działki nr 110/4 i 111/3” wraz ze świadczeniem usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
19.07.2019 r.