Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
21.07.2017 r. A120-211-91/17/SS Roboty remontowe w budynku Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.07.2017 r. A120-211-69/17/SS Roboty remontowe w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.07.2017 r. A120-211-82/17/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego położonym przy ul. Armii Krajowej 110 w Sopocie
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2017 r. A120-211-66/17/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego położonym przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2017 r. A120-211-56/17/PJ Remont, przebudowa i docieplenie oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru na przedszkole w budynku Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Gdańskiego, położonego przy ul. Polanki 66 w Gdańsku
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2017 r. A120-211-55/17/SK Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5 wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji stolarki okiennej, w okresie udzielonej gwarancji.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2017 r. A120-211-80/17/SK Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 55
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-57/17/SK Roboty remontowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 101
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
21.07.2017 r.