Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
16.09.2019 r. A120-211-126/19/PJ Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.07.2019 r. A120-211-103/19/PJ Wykonanie robót remontowych w budynkach Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.05.2019 r. A120-211-57/19/RR Wykonanie robót remontowych i budowlano – instalacyjnych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ulicy Abrahama 58 w Gdańsku, polegających na dostosowaniu pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas wraz z wykonaniem konserwacji, przeglądów i serwisów zamontowanych instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.09.2019 r.