Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
07.08.2018 r. A120-211-111/18/PJ Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.08.2018 r. A120-211-136/18/SS Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Biotechnologii UG: I część - Dostosowanie BSL III i przepompowni ścieków do wymagań Wydziału Biotechnologii UG; II część - Dostosowanie pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas; montaż czytnika do KD w pomieszczeniu 219; III część - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” automatycznego systemu otwierania drzwi wejściowych do budynku; IV część - Remont tarasu widokowego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.07.2018 r. A120-211-135/18/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.06.2018 r. A120-211-119/18/MG Wykonanie robót budowlanych naprawczych, polegających na usunięciu usterek wykazanych podczas przeglądu rocznego w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze świadczeniem usług serwisu, przeglądów i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.06.2018 r. A120-211-47/18/SS Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Biotechnologii UG: I część - Dostosowanie BSL III i przepompowni ścieków do wymagań Wydziału Biotechnologii UG; II część - Dostosowanie pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas; montaż czytnika do KD w pomieszczeniu 219; III część - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” automatycznego systemu otwierania drzwi wejściowych do budynku; IV część - Remont tarasu widokowego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.06.2018 r. A120-211-76/18/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.06.2018 r. A120-211-75/18/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
07.08.2018 r.