Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
24.08.2017 r. A120-211-132/17/SS Roboty remontowe w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.08.2017 r. A120-211-122/17/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5 wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji stolarki okiennej, w okresie udzielonej gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.07.2017 r. A120-211-94/17/SK Wykonanie robót remontowych w budynku Domu Studenckiego nr 8 Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Sopocie przy ulicy 1-go Maja 12
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.07.2017 r. A120-211-82/17/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego położonym przy ul. Armii Krajowej 110 w Sopocie
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2017 r. A120-211-66/17/PJ Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego położonym przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2017 r. A120-211-56/17/PJ Remont, przebudowa i docieplenie oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru na przedszkole w budynku Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Gdańskiego, położonego przy ul. Polanki 66 w Gdańsku
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
24.08.2017 r.