Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
29.03.2017 r. A120-211-38/17/SS Dostawa plotera dla Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.03.2017 r. A120-211-30/17/MB Sukcesywna dostawa farb i materiałów budowlanych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2017 r. A120-211-28/17/RR Dostawa gradientowego, semipreparatywnego chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorem UV/VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2017 r. A120-211-31/17/RR Jednorazowa dostawa specjalistycznego komputera przenośnego i monitorów dla Krajowego Centrum Informatyki przy Uniwersytecie Gdańskim
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2017 r. A120-211-15/17/SK Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.03.2017 r. A120-211-13/17/MB DOSTAWA ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH DO STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO IM. PROF. KRZYSZTOFA SKÓRY
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.03.2017 r. A120-211-29/17/MB Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do -86oC dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.03.2017 r. A120-211-10/17/MP Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.03.2017 r. A120-211-8/17/ZZ Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwrsytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.03.2017 r. A120-211-22/17/SS Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.03.2017 r. A120-211-7/17/PP Dostawa szklanych zestawów do filtracji próżniowej – 20 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.02.2017 r. A120-211-21/17/MP Dostawa autoklawu dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.02.2017 r. A120-211-11/17/SK Dostawa komory do PCR z wyposażeniem, dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.02.2017 r. A120-211-2/17/PP Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.02.2017 r. A120-211-1/17/RR Jednorazowa dostawa komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu Baltic Blue Biotechnology Alliance
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.02.2017 r. A120-211-5/17/MP Dostawa autoklawu dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.01.2017 r. A120-211-4/17/PJ Dostawa stacji roboczej do obliczeń numerycznych – 2 szt. dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.01.2017 r. A120-211-205/16/SS Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.01.2017 r. A120-211-192/16/MG Dostawa tablicy multimedialnej, projektora multimedialnego, komputera przenośnego, tablicy magnetycznej oraz okablowania wraz z montażem dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.01.2017 r. A120-211-198/16/PP Dostawa systemów do cyfrowego obrazowania i archiwizacji żeli oraz detekcji chemiluminescencji,
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.01.2017 r. A120-211-201/16/RR Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych, w częściach I-III: część I - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, część II - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego część III - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.12.2016 r. A120-211-189/16/MP DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.11.2016 r. A120-211-186/16/RR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.11.2016 r. A120-211-178/16/MP Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2016 r. A120-211-180/16/PJ Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2011 r. A120-211-75/11/WW Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.03.2017 r.