Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
22.09.2017 r. A120-211-140/17/PP Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem UV-DAD i fluorescencyjnym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2017 r. A120-211-128/17/MG Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: Część I: dostawa punktów dostępowych wi-fi, Część II: dostawa przełączników warstwy dystrybucyjnej, Część III: dostawa przełącznika brzegowego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.09.2017 r. A120-211-141/17/SK DOSTAWA CIEPLARKI LABORATORYJNEJ Z KONWEKCJĄ NATURALNĄ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2017 r. A120-211-131/17/MB Część I – Jednorazowa dostawa serwera dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa stacji dyskowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.09.2017 r. A120-211-135/17/ZZ Dostawa pH -metru laboratoryjnego zintegrowanego z mieszadłem magnetycznym 1 szt. dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.09.2017 r. A120-211-103/17/ZZ Część I sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego, Część II sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2017 r. A120-211-127/17/SK Dostawa inkubatora CO2 z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.09.2017 r. A120-211-121/17/AW Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.08.2017 r. A120-211-125/17/MB Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.08.2017 r. A120-211-124/17/MB Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.08.2017 r. A120-211-116/17/MG Dostawa mikroskopu biologicznego do obserwacji w świetle przechodzącym dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.08.2017 r. A120-211-117/17/MG Dostawa wieloeksperymentalnej stacji roboczej do syntez organicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.08.2017 r. A120-211-130/17/SK Dostawa montaż i uruchomienie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.08.2017 r. A120-211-119/17/SS Dostawa spektrofotometru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.08.2017 r. A120-211-120/17/SS Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych, w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów na 2018 rok, dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2017 r. A120-211-100/17/MP Dostawa aparatury dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wg części: I część- wytrząsarka laboratoryjna - 1 szt. II część- inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem – 1 szt.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2017 r. A120-211-98/17/SS Sukcesywna dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2017 r. A120-211-110/17/ZZ Dostawa przenośnego multimiernika wieloparametrowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.08.2017 r. A120-211-123/17/ZZ Dostawa wagi analitycznej/precyzyjnej 1 szt. dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.08.2017 r. A120-211-112/17/MG Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.08.2017 r. A120-211-83/17/PP Część I: dostawa i montaż mebli biurowych przeznaczonych do sal dydaktycznych i archiwum w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie, część II: dostawa i montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD do pomieszczeń socjalno-bytowych w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.08.2017 r. A120-211-114/17/ZZ Dostawa pH-metru laboratoryjnego zintegrowanego z mieszadłem magnetycznym 1 szt. dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.08.2017 r. A120-211-102/17/MG Jednorazowa dostawa komputerów dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: Część I: dostawa komputerów przenośnych dla Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, Część II: dostawa komputera przenośnego dla Zakładu Biotechnologii Morskiej.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.08.2017 r. A120-211-113/17/SS Dostawa urządzenia do amplifikacji DNA metodą PCR dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.08.2017 r. A120-211-99/17/PP Część I: dostawa i montaż mebli do portierni i korytarza w budynku głównym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, część II: dostawa krzeseł z podłokietnikiem i pulpitem dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.08.2017 r. A120-211-111/17/SS Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.08.2017 r. A120-211-104/17/AW Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.08.2017 r. A120-211-101/17/MP Sukcesywna dostawa przenośnych stacji roboczych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.07.2017 r. A120-211-90/17/ZZ Dostawa reaktora laboratoryjnego 1 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.07.2017 r. A120-211-85/17/MP Dostawa wraz z montażem systemu audiowizualnego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2017 r. A120-211-93/17/MG Jednorazowa dostawa komputerów dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: Część I: dostawa komputera stacjonarnego dla Instytutu Matematyki, Część II: dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2017 r. A120-211-87/17/MP Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.07.2017 r. A120-211-88/17/ZZ Dostawa chromatogafu cieczowego do oczyszczania i analizy białek 1 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.07.2017 r. A120-211-95/17/MP Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.07.2017 r. A120-211-81/17/ZZ Dostawa inkubatora powietrznego z wytrząsaniem 1 szt. dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2017 r. A120-211-105/17/PP Dostawa krzeseł i foteli do sal wykładowych, gabinetów i pokoi Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2017 r. A120-211-92/17/RR Dostawa 2 sztuk mikroskopów biologicznych do obserwacji w świetle przechodzącym dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.06.2017 r. A120-211-65/17/PP Jednorazowa dostawa fotometru do pomiarów laboratoryjnych dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2017 r. A120-211-70/17/PP Jednorazowa dostawa titratora dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-68/17/RR Dostawę jednostki eco termocyklera bez gradientu temperaturowego z dwoma blokami grzewczymi dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-72/17/RR Część I – dostawa serwera, część II – dostawa stacji dyskowej - dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.06.2017 r. A120-211-45/17/SS Dostawa autoklawów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.09.2017 r.