Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
17.08.2018 r. A120-211-118/18/PJ Dostawa mikroskopu odwróconego do obserwacji hodowli komórkowych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.08.2018 r. A120-211-143/18/MG Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.08.2018 r. A120-211-131/18/MR DOSTAWA BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH W WERSJI MOBILNEJ DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.08.2018 r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.08.2018 r. A120-211-85/18/PP Dostawa świetlnych mikroskopów odwróconych z kontrastem fazowym dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.08.2018 r. A120-211-113/18/JZ Dostawa chłodziarki dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.07.2018 r. A120-211-116/18/JZ Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.07.2018 r. A120-211-82/18/JZ Dostawa drukarki 3D wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań Nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2018 r. A120-211-128/18/SK DOSTAWA MIKROWIRÓWKI DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.07.2018 r. A120-211-132/18/MG Dostawa drukarki i dwóch skanerów dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.07.2018 r. A120-211-115/18/MG Dostawa analitycznego systemu UPLC dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.07.2018 r. A120-211-112/18/JZ Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.07.2018 r. A120-211-121/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych w częściach I – V dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.07.2018 r. A120-211-83/18/PP DOSTAWA KOMÓR LAMINARNYCH DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.07.2018 r. A120-211-87/18/SS Dostawa zamrażarek skrzyniowych dla Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.07.2018 r. A120-211-102/18/MG Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.07.2018 r. A120-211-108/18/SS Dostawa systemu do oczyszczania wody dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.07.2018 r. A120-211-90/18/ZZ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.07.2018 r. A120-211-130/18/PP Sukcesywna dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2018 r. A120-211-106/18/MP Dostawa termostatów dla Wydziału Chemii wg części: I część- termostat z wytrząsaniem, II część- termostat z chłodzeniem
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.07.2018 r. A120-211-100/18/PJ Dostawa mikroskopu biologicznego do obserwacji w świetle przechodzącym (2 szt.) dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2018 r. A120-211-107/18/PP Dostawa sprzętu AGD dla Uniwersytetu Gdańskiego wg.części I-VIII
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.06.2018 r. A120-211-97/18/MP Dostawa termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami wg części: I część- termocyklery do wykonywania reakcji PCR II część- termocykler do wykonywania reakcji Real Time.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.06.2018 r. A120-211-94/18/MG Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.06.2018 r. A120-211-101/18/MG Dostawa miernika wieloparametrowego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.06.2018 r. A120-211-92/18/MG Dostawa systemu analizy białek dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.06.2018 r. A120-211-93/18/MG Dostawa wag laboratoryjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.06.2018 r. A120-211-96/18/MB Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2018 r. A120-211-103/18/PP Sukcesywna dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.06.2018 r. A120-211-98/18/MR Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.06.2018 r. A120-211-73/18/MR Dostawa łaźni ultrdźwiękowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.06.2018 r. A120-211-105/18/MP Dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2018 r. A120-211-67/18/MP Dostawa komputerów przenośnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.05.2018 r. A120-211-77/18/SS Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.05.2018 r. A120-211-66/18/MP Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.05.2018 r. A120-211-64/18/ZZ Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-62/18/MR Dostawa drukarki atramentowej i skanera komputerowego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-63/18/RR DOSTAWA ZESTAWU INTERAKTYWNEGO Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-68/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników i związków chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-70/18/ZZ Dostawa wirówek z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-72/18/RR DOSTAWA INKUBATORA Z CHŁODZENIEM DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-71/18/ZZ Dostawa inkubatorów dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi według części I - VI
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-48/18/MG Sukcesywna dostawa przenośnych stacji roboczych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-49/18/MG Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.04.2018 r. A120-211-59/18/SS Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.04.2018 r. A120-211-61/18/MR Dostawa łaźni z termoregulacją dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.04.2018 r. A120-211-55/18/MB Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.04.2018 r. A120-211-45/18/MP Dostawa komputerów stacjonarnych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.04.2018 r. A120-211-60/18/SS Dostawa źródła promieniowania – lampy ksenonowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.04.2018 r. A120-211-43/18/MR Dostawa pieca płaskiego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.03.2018 r. A120-211-24/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników dla Katedry Analizy Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
17.08.2018 r.