Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
21.06.2017 r. A120-211-84/17/MB Sukcesywna dostawa drukarek, skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.06.2017 r. A120-211-73/17/AW DOSTAWA WIRÓWKI LABOLATORYJNEJ Z CHŁODZENIEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA ZAKŁADU SZCZEPIONEK REKOMBINOWANYCH MIEDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.06.2017 r. A120-211-52/17/SS Sukcesywna dostawa materiałów i upominków reklamowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2017 r. A120-211-70/17/PP Jednorazowa dostawa titratora dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2017 r. A120-211-60/17/ZZ Dostawa: I część autoklawu laboratoryjnego, II część tensjometru laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.06.2017 r. A120-211-74/17/PJ Dostawa pralnicowirówki dla Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-68/17/RR Dostawę jednostki eco termocyklera bez gradientu temperaturowego z dwoma blokami grzewczymi dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-72/17/RR Część I – dostawa serwera, część II – dostawa stacji dyskowej - dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-42/17/SK Dostawa, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2017 r. A120-211-76/17/ZZ Dostawa komory klimatycznej 1 szt. dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG - GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.06.2017 r. A120-211-45/17/SS Dostawa autoklawów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.06.2017 r. A120-211-54/17/MB Sukcesywna dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących oraz materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.06.2017 r. A120-211-71/17/MG Dostawa cieplarki laboratoryjnej z systemem chłodzenia dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.05.2017 r. A120-211-67/17/SS Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.05.2017 r. A120-211-49/17/MG Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej preparatywnej dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.05.2017 r. A120-211-46/17/PP Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.05.2017 r. A120-211-64/17/AW Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.05.2017 r. A120-211-48/17/PJ Dostawa koncentratora próżniowego z czterema rotorami, pompą i wymrażaczem dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.05.2017 r. A120-211-58/17/PP Dostawa mebli wypoczynkowych wraz z montażem, do Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie, gmina Stężyca.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.05.2017 r. A120-211-50/17/MP Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2017 r. A120-211-40/17/MB Cześć I - Jednorazowa dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Wsparcia Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.; Część II - Jednorazowa dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Ekologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.; Część III - Jednorazowa dostawa drukarek laserowych, drukarki atramentowej i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.04.2017 r. A120-211-39/17/MG Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.04.2017 r. A120-211-32/17/MP Bezprzewodowy system konferencyjny z funkcją głosowania w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.04.2017 r. A120-211-27/17/PP Dostawa: część I: krzeseł i foteli wraz z montażem do Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego, część II: mebli wypoczynkowych wraz z montażem do Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie, gmina Stężyca,
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.04.2017 r. A120-211-41/17/RR Dostawa macierzy dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.04.2017 r. A120-211-14/17/RR Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.03.2017 r. A120-211-24/17/MP Mikroskop w układzie odwróconym przeznaczony do badań fluorescencji z kamerą monochromatyczną - 1 komplet.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2017 r. A120-211-28/17/RR Dostawa gradientowego, semipreparatywnego chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorem UV/VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2017 r. A120-211-31/17/RR Jednorazowa dostawa specjalistycznego komputera przenośnego i monitorów dla Krajowego Centrum Informatyki przy Uniwersytecie Gdańskim
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.03.2017 r. A120-211-10/17/MP Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.03.2017 r. A120-211-8/17/ZZ Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwrsytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.02.2017 r. A120-211-1/17/RR Jednorazowa dostawa komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu Baltic Blue Biotechnology Alliance
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2011 r. A120-211-75/11/WW Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
21.06.2017 r.