Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
22.05.2018 r. A120-211-74/18/SS Dostawa pojemników do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.05.2018 r. A120-211-69/18/PP Dostawa zamrażarek laboratoryjnych i chłodziarki laboratoryjnej dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.05.2018 r. A120-211-66/18/MP Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.05.2018 r. A120-211-64/18/ZZ Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.05.2018 r. A120-211-86/18/PP Dostawa krzeseł z pulpitem dla Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.04.2018 r. A120-211-57/18/SK DOSTAWA CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO UPLC WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-62/18/MR Dostawa drukarki atramentowej i skanera komputerowego dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-65/18/MB Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-63/18/RR DOSTAWA ZESTAWU INTERAKTYWNEGO Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-68/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników i związków chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-70/18/ZZ Dostawa wirówek z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-72/18/RR DOSTAWA INKUBATORA Z CHŁODZENIEM DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-71/18/ZZ Dostawa inkubatorów dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi według części I - VI
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-56/18/SK DOSTAWA DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ; CZĘŚĆ II: DOSTAWA TERMOCYKLERA DO REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-48/18/MG Sukcesywna dostawa przenośnych stacji roboczych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.04.2018 r. A120-211-49/18/MG Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.04.2018 r. A120-211-59/18/SS Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.04.2018 r. A120-211-61/18/MR Dostawa łaźni z termoregulacją dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.04.2018 r. A120-211-55/18/MB Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.04.2018 r. A120-211-58/18/PP Dostawa specjalistycznego zestawu komputerowego dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.04.2018 r. A120-211-45/18/MP Dostawa komputerów stacjonarnych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.04.2018 r. A120-211-60/18/SS Dostawa źródła promieniowania – lampy ksenonowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.04.2018 r. A120-211-54/18/SS Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.04.2018 r. A120-211-36/18/ZZ Dostawa cytometru przepływowego dla Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.04.2018 r. A120-211-52/18/MB Dostawa komory laminarnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.04.2018 r. A120-211-51/18/MB Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.04.2018 r. A120-211-53/18/SS Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.04.2018 r. A120-211-32/18/MG Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla JO UG: Część I: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Część II: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Część III: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.04.2018 r. A120-211-50/18/RR DOSTAWA SPEKTROMETRU RAMANA Z WYPOSAŻENIEM DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.04.2018 r. A120-211-44/18/MP Dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.04.2018 r. A120-211-43/18/MR Dostawa pieca płaskiego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.04.2018 r. A120-211-19/18/SS Dostawa: I część wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, II część mikrowirówki laboratoryjnej stołowej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.03.2018 r. A120-211-24/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników dla Katedry Analizy Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.03.2018 r. A120-211-39/18/MP Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.03.2018 r. A120-211-37/18/MR Dostawa autoklawu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.03.2018 r. A120-211-25/18/PP Dostawa mebli, tapczanów i krzeseł dla Domów Studenckich nr 4 i 6 Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.03.2018 r. A120-211-40/18/MR Dostawa komputera przenośnego dla Centrum Komputerowego Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.03.2018 r. A120-211-13/18/PP Dostawa sprzętu AGD dla Uniwersytetu Gdańskiego wg.części I-XI
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.03.2018 r. A120-211-34/18/PP Dostawa i montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD w pomieszczeniach socjalno-bytowych Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.03.2018 r. A120-211-28/18/MR Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórkowych dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.03.2018 r. A120-211-27/18/MR Dostawa autoklawu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.03.2018 r. A120-211-192/17/MP Dostawa oprogramowania Microsoft Product and Services (MPSA) w ramach umowy nr 4100021400 MNiSW z dnia 22.09.2015r. dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.03.2018 r. A120-211-15/18/SK Dostawa dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wg części: część I: Dostawa wzorców analitycznych; część II: Dostawa ph-metru laboratoryjnego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.03.2018 r. A120-211-26/18/MP Dostawa komputera przenośnego dla Działu Wsparcia Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.03.2018 r. A120-211-22/18/PP Dostawa chłodziarek dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.02.2018 r. A120-211-12/18/ZZ Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do samochodów oraz pojazdów Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.02.2018 r. A120-211-20/18/RR DOSTAWA ODWRÓCONEGO MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG I GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.02.2018 r. A120-211-18/18/RR Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.02.2018 r. A120-211-9/18/MR Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych (tabletów) dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.02.2018 r. A120-211-8/18/MP Dostawa komputera przenośnego dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.01.2018 r. A120-211-197/17/MG Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części I-IV
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.01.2018 r. A120-211-1/18/ZZ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych wraz z dostawą do obiektów Uniwersytetu Gdanskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.01.2018 r. A120-211-3/18/RR Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.01.2018 r. A120-211-5/18/MG Dostawa, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.12.2017 r. A120-211-169/17/MR Jednorazowa dostawa komputerów stacjonarnych- 31 sztuk i monitorów- 61 sztuk dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.12.2017 r. A120-211-179/17/MR Dostawa systemu chromatograficznego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.05.2018 r.