Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
16.01.2017 r. A120-211-196/16/MG Dostawa tablicy multimedialnej i projektora multimedialnego oraz okablowania wraz z montażem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiegotetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.01.2017 r. A120-211-205/16/SS Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.01.2017 r. A120-211-192/16/MG Dostawa tablicy multimedialnej, projektora multimedialnego, komputera przenośnego, tablicy magnetycznej oraz okablowania wraz z montażem dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.01.2017 r. A120-211-198/16/PP Dostawa systemów do cyfrowego obrazowania i archiwizacji żeli oraz detekcji chemiluminescencji,
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.01.2017 r. A120-211-201/16/RR Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych, w częściach I-III: część I - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, część II - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego część III - Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.12.2016 r. A120-211-202/16/MB Część I – Jednorazowa dostawa chłodziarko-zamrażarki dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2016 r. A120-211-199/16/PP DOSTAWA APARATURY DLA KATEDRY BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ WG CZĘŚCI: I: TERMOMIKSER II: APARAT DO ELEKTROFOREZY PIONOWEJ Z CHŁODZENIEM
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2016 r. A120-211-200/16/SS Dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2016 r. A120-211-191/16/MB Część I – Sukcesywna dostawa projektorów wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa wyświetlacza płaskiego wraz z akcesoriami dla Instytutu Filologii Polskiej UG; Część III – Jednorazowa dostawa uchwytu do monitora dla Uniwersytetu Gdańskiego; Część IV – Jednorazowa dostawa projektora dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2016 r. A120-211-194/16/MB Jednorazowa dostawa materiałów i akcesoriów laboratoryjnych wg części od I do VIII
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.12.2016 r. A120-211-197/16/MP Dostawa komputerów przenośnych do Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.12.2016 r. A120-211-169/16/PJ Dostawa stacji roboczej do obliczeń numerycznych – 2 szt. dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.12.2016 r. A120-211-189/16/MP DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.12.2016 r. A120-211-182/16/MP DOSTAWA APARATURY DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: AUTOKLAW DLA WYDZIAŁU CHEMII CZĘŚĆ II: AUTOKLAW DLA INSTYTUTU OCEANOGRAFII
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.12.2016 r. A120-211-183/16/MP Cześć I- Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Część II- Dostawa drukarki monochromatycznej dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Część III- Dostawa wysokowydajnej kopiarki dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.12.2016 r. A120-211-172/16/SS Dostawa urządzeń produkcyjnych z kompleksową obsługą techniczno - informatyczną dla Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.12.2016 r. A120-211-179/16/ZZ Dostawa mebli wypoczynkowych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.11.2016 r. A120-211-186/16/RR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.11.2016 r. A120-211-177/16/MB Część I – Jednorazowa dostawa chłodziarko-zamrażarki dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.11.2016 r. A120-211-178/16/MP Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.11.2016 r. A120-211-190/16/MG Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wg części: część I: wagi analitycznej, część II: analizatora TOC.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.11.2016 r. A120-211-184/16/MG Dostawa czytnika miktopłytek z oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Chemii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.11.2016 r. A120-211-170/16/SK A120-211-170/16/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.11.2016 r. A120-211-175/16/MB Część I – Sukcesywna dostawa przenośnych stacji roboczych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2016 r. A120-211-165/16/MP Jednorazowa dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i systemem operacyjnym dla jednostekorganizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2016 r. A120-211-176/16/ZZ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych wraz z dostawą do obiektów Uniwersytetu Gdanskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.11.2016 r. A120-211-167/16/RR Część I – Jednorazowa dostawa skanera dla Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego Część II – Jednorazowa dostawa tablicy interaktywnej i projektora wraz z montażem dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Część III – Jednorazowa dostawa projektora multimedialnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2016 r. A120-211-180/16/PJ Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2016 r. A120-211-163/16/ZZ Jednorazowa dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z dostawą licencji na użytkowany kontroler oraz subskrypcjami do licencji dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2016 r. A120-211-168/16/RR Jednorazowa dostawa komputera przenośnego do Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.10.2016 r. A120-211-161/16/SS Sukcesywna dostawa książek krajowych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.09.2016 r. A120-211-99/16/PJ Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2011 r. A120-211-75/11/WW Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.01.2017 r.