Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
13.02.2019 r. A120-211-19/19/PJ ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OBEJMUJĄCYCH UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ, STATKU MORSKIEGO R/V „OCEANOGRAF” ORAZ APARATURY BADAWCZEJ, W OKRESIE OD 01.05.2019 R. DO 30.04.2022 R.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.02.2019 r. A120-211-159/18/MB Sukcesywne usługi przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.01.2019 r. A120-211-187/18/MB Utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu wraz z dostawą i montażem sprzętu.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.12.2018 r. A120-211-196/18/JZ Usługa organizacji i wykonania badań terenowych awifauny na obszarze morskim Morza Bałtyckiego dla Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
13.02.2019 r.