Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
15.01.2020 r. A120-211-1/20/RR Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług na rzecz rozwoju SYSTEMU
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.01.2020 r. A120-211-158/19/SK Świadczenie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.12.2019 r. A120-211-157/19/PJ ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OBEJMUJĄCYCH UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, AUTOCASCO, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ASSISTANCE, W OKRESIE OD 16.03.2020 R. DO 15.03.2023 R.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.10.2019 r. A120-211-125/19/MB Część I - Kompleksowa usługa sprzątania wraz z obsługą szatni obiektu Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG; Część II - Kompleksowa usługa sprzątania wraz z obsługą szatni obiektu Instytutu Informatyki UG.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
15.01.2020 r.