Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
25.09.2017 r. A120-211-134/17/MG Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1a wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2017 r. A120-211-126/17/RR Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części: I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p. poż w 6 obiektach; II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemu gaszenia aerozolem (SGA) w 3 obiektach;
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2017 r. A120-211-97/17/RR Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.08.2017 r. A120-211-109/17/MP Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.08.2017 r. A120-211-115/17/MG Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych w budynku Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Andersa 27 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.08.2017 r. A120-211-96/17/MG Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1a wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.07.2017 r. A120-211-79/17/RR Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń, systemów oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: część I – 22 obiekty, część II: Wydział Nauk Społecznych
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
25.09.2017 r.