Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
14.10.2019 r. A120-211-125/19/MB Część I - Kompleksowa usługa sprzątania wraz z obsługą szatni obiektu Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG; Część II - Kompleksowa usługa sprzątania wraz z obsługą szatni obiektu Instytutu Informatyki UG.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2019 r. A120-211-94/19/MB Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i częścią kosztową przebudowy i remontu budynku głównego Stacji Morskiej im. Profesora Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2019 r. A120-211-109/19/MB Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja drogi serwisowej od wjazdu od strony ul. Abrahama do drogi wewnętrznej przy budynku Wydziału Biologii na działkach 241/8 dr, 241/18 Bi.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
14.10.2019 r.