Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
05.01.2018 r. A120-211-182/17/PJ Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskiego, obejmujących ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance, w okresie od 16.03.2018 r. do 15.03.2020 r.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.11.2017 r. A120-211-165/17/RR Konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p. poż w 6 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2017 r. A120-211-97/17/RR Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
05.01.2018 r.