Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
29.10.2018 r. A120-211-171/18/MB Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z systemem BMS w budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Abrahama 58,80-307 Gdańsk
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.10.2018 r. A120-211-170/18/MB Przedłużenie dostępu do usługi wsparcia technicznego i usługi zapobiegania zagrożeniom dla urządzenia Palo Alto Networks model PA-5050 będącego w użytkowaniu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.10.2018 r. A120-211-172/18/ZZ Wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu(SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2018 r. A120-211-124/18/ZZ Prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów, oględzin, napraw, prób, pomiarów i odczytów eksploatacyjnych w stacjach transformatorowych, rozdzielniach Sn oraz głównych rozdzielniach nN zasilających obiekty Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.08.2018 r. A120-211-153/18/ZZ Wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2018 r. A120-211-117/18/RR Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz polis dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.10.2018 r.