Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
29.05.2017 r. A120-211-1/4d.1/07/MB Część I - Dostawa sondy wieloparametrowej do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.; Część II - Dostawa badawczego mikroskopu polaryzacyjnego dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.05.2017 r.