Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
22.12.2016 r. A120-211-6/4d1.1/07/SK Dostawa Inkubatora (nastołowego) z wytrząsaniem wraz z wyposażeniem dla Pracowni Bilogicznej Ochrony Roślin Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.11.2016 r. A120-211-5/16/RR Dostawę zestawu modułów do urządzenia do pomiaru metylortęci dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.12.2016 r.