Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu szkoleń BHP w budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A wraz ze świadczeniem czynności serwisowych i konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji
Komunikat widoczny na stronie od: 05.06.2019 r. do: 27.07.2019 r.


Nr postępowania: A120-211-55/19/SK

Komunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
05.06.2019 r.