Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Wykonanie robót remontowych i budowlano – instalacyjnych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ulicy Abrahama 58 w Gdańsku, polegających na dostosowaniu pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas wraz z wykonaniem konserwacji, przeglądów i serwisów zamontowanych instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
Komunikat widoczny na stronie od: 24.05.2019 r. do: 31.10.2019 r.


Nr postępowania: A120-211-57/19/RR

Komunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych
Autor komunikatu: DZP

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
24.05.2019 r.