Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

UWAGA!

Elektroniczne zamówienia publiczne w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych prowadzone są z użyciem platformy zakupowej na profilu nabywcy pod linkiem: platformazakupowa.pl/pn/ug

Na poniższej stronie znajdują się postępowania prowadzone bez użycia platformy zakupowej.

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Zakup dostępu do narzędzia do badania kompetencji studentów UG wraz z licencją dla Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego
Komunikat widoczny na stronie od: 09.12.2020 r. do: 30.04.2021 r.


Nr postępowania: J711.291.1.109.2020
POSTĘPOWANIE J711.291.1.109.2020.MP
 
Pliki do pobrania poniżej:
...................................................................................................
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.01.2021r

 

Nazwa zamówienia: Zakup dostępu do narzędzia do badania kompetencji studentów UG wraz z licencją dla Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia, że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.01.2021r godz. 11:00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8,80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.
  2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:65.000,00 PLN brutto.
  3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto (PLN)

Termin wykonania zmówienia

1

ADVISIO POLAND Sp. z o. o.,

36-002 Jasionka, Jasionka 954E

57 810,00 PLN

do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

 4. Warunki płatności – zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

....................................................................................................

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejKomunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
09.12.2020 r.