Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
28.12.2020 r. J711.291.1.139.2020.BW Dostawa serwerów wraz z osprzętem dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.12.2020 r. J711.291.1.140.2020.MK Dostawa zestawu do chromatografii gazowej z detektorem helowym przeznaczonym do analizy zawartości wodoru w wielokomponentowych mieszaninach gazowych dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.12.2020 r. J711.291.1.149.2020.BW Sukcesywna dostawa mediów i odczynników dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, według części: 1) I część – sukcesywna dostawa mediów do hodowli komórkowych i odczynników związanych z hodowlą komórek; 2) II część – sukcesywna dostawa mediów do hodowli i ekspansji rzadkich populacji limfocytów.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.12.2020 r. J711.291.1.148.2020.PJ Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 3 sztuki dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.12.2020 r. J711.291.1.143.2020.ZZ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.12.2020 r. J711.291.1.147.2020.PJ Dostawa generatora azotu wraz z przyłączem do trzech urządzeń z elektrycznym regulatorem przepływu dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2020 r. J711.291.1.124.2020.AK Dostawa licencji nieograniczonej na wykorzystanie dedykowanej aplikacji webowej do przeprowadzania badań postaw i opinii w celach dydaktycznych na kierunku psychologia dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2020 r. J711.291.1.144.2020.ER Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.12.2020 r. J711.291.1.136.2020.MB Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.12.2020 r. J711.291.1.127.2020.MG Dostawa specjalistycznych urządzeń do transmisji danych cyfrowych (przełączników dostępowych) dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.12.2020 r. J711.291.1.142.2020.AK Dostawa licencji w ramach programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.12.2020 r. J711.291.1.118.2020.MP DOSTAWA MEBLI DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO CZĘŚĆ II- DOSTAWA REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.12.2020 r. J711.291.1.109.2020.MP Zakup dostępu do narzędzia do badania kompetencji studentów UG wraz z licencją dla Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.12.2020 r. J711.291.1.138.2020.RR DOSTAWA KONCENTRATORA Z WYPOSAŻENIEM DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.12.2020 r. J711.291.1.132.2020.BW Dostawa bioreaktora skali półtechnicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.11.2020 r. J711.291.1.131.2020.ER Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z systemem laserowej mikrodysekcji dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.11.2020 r. J711.291.1.130.2020.MG Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w budynkach zasilanych ze zbiorczych punktów poboru energii elektrycznej – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu, związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.11.2020 r. J711.291.1.117.2020.MP DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ DO TRANSMISJI DANYCH (PRZEŁĄCZNIKI RDZENIOWE) DLA CENTRUM INFORMATYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.10.2020 r. J711.291.1.92.2020.MP DOSTAWA KRZESEŁ OBROTOWYCH Z ZAGŁÓWKIEM DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM TEORII TECHNOLOGII KWANTOWYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2020 r. J711.291.1.114.2020.ZZ Dostawa 60 stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.10.2020 r. J711.291.1.129.2020.AK Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki UG na rok 2021
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.10.2020 r. J711.291.1.128.2020.MK Dostawa systemu dokumentacji żeli dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.10.2020 r. J711.291.1.63.2020.BW Sukcesywna dostawa mediów i odczynników dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego według części I i II
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.10.2020 r. J711.291.1.110.2020.MP DOSTAWA KRZESEŁ I STOLIKÓW DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.10.2020 r. J711.291.1.116.2020.ER Dostawa analizatora termograwimetrycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.10.2020 r. J711.291.1.73.2020.MR CZĘŚĆ I - DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. CZĘŚĆ II – DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA INSTYTUTU FIZYKI TEORETYCZNEJ I ASTROFIZYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.10.2020 r. J711.291.1.96.2020.ZZ Dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.09.2020 r. J711.291.1.107.2020.ER Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.09.2020 r. J711.291.1.122.2020.MK Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.09.2020 r. J711.291.1.79.2020.MR Dostawa amalgamacyjnego analizatora rtęci dla Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2020 r. J711.291.1.104.2020.MK Dostawa dwukomorowej łaźni wodnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2020 r. J711.291.1.72.2020.MP DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, WEDŁUG CZĘŚCI: I CZĘŚĆ: Suchy blok grzewczy – 1 SZT. II CZĘŚĆ: Inkubator z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 SZT. III CZĘŚĆ: Mieszadło magnetyczne – 1 SZT.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2020 r. J711.291.1.99.2020.MK Dostawa wirówkowego koncentratora próżniowego o kompaktowej budowie dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2020 r. J711.291.1.100.2020.BW Dostawa serwera obliczeniowego dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.02.2020 r. A120-211-174/19/PJ Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z akcesoriami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
28.12.2020 r.