Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
29.12.2020 r. J711.291.1.125.2020.MP Przeprowadzenie diagnozy kompetencji studentów w postaci bilansu wybranych kompetencji podstawowych metodą Assessment & Development Center wraz z przygotowaniem indywidulanych rankingów rekomendacji działań rozwojowych oraz opracowania raportów ewaluacyjnych działań rozwojowych studentów, poprzez diagnozę testami sprawnościowymi przed i po działaniach rozwojowych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.11.2020 r. J711.291.1.135.2020.RR Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych w obiekcie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2020 r. J711.291.1.121.2020.RR Sukcesywne świadczenie usług autokarowego przewozu osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2020 r. J711.291.1.112.2020.AK Usługi świadczenia serwisu spektrometru masowego Sciex TripleTOF 5600+ dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.10.2020 r. J711.291.1.95.2020.MB Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.10.2020 r. J711.291.1.119.2020.MP ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH I HOSTINGOWO-DYSTRYBUCYJNYCH DLA KWARTALNIKA NAUKOWEGO OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES WYDAWANEGO PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.10.2020 r. J711.291.108.2020.MB Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 18 obiektach UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.01.2020 r. A120-211-1/20/RR Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług na rzecz rozwoju SYSTEMU
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.12.2020 r.