Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
30.09.2020 r. J711.291.1.49.2020.MR Utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu wraz z dostawą i montażem sprzętu.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.09.2020 r. J711.291.1.103.2020.RR Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych Uniwersytetu Gdańskiego: Część I – w obiektach wraz z wykonaniem resursu, Część II – w obiekcie Wydziału Chemii
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.09.2020 r. J711.291.1.81.2020.ER Sukcesywna usługa tłumaczenia wraz z korektą językową dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2020 r. J711.291.1.83.2020.RR Świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części: I - Veeam, II - VMware
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.07.2020 r. J711.291.1.66.2020.MB Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w trzech budynkach Uniwersytetu Gdańskiego: - Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4,80-309 Gdańsk, - Wydziału Filologicznego, Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51,80-308 Gdańsk, - Rektoratu, ul. Jana Bażyńskiego 8,80-309 Gdańsk
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2020 r. J711.291.1.21.2020.RR Świadczenie usług autokarowego przewozu osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.06.2020 r. J711.291.1.37.2020.MB Usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według 3 części
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2020 r. J711.291.44.2020.RR ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ WODNYCH SYSTEMÓW I INSTALACJI P.POŻ. W OBIEKTACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.05.2020 r. J711.291.1.27.2020.PJ Świadczenie usługi, w wyniku której Uniwersytet Gdański będzie mógł prowadzić bieżącą, profesjonalną analitykę osiągnięć naukowych swoich pracowników w uprawianych dyscyplinach naukowych, pozyskiwać rekomendacje eksperckie oraz symulacje i prognozy oceny parametrycznej poszczególnych dyscyplin naukowych co umożliwi przygotowanie UG do uzyskania możliwie najwyższych kategorii naukowych w ramach reprezentowanych dyscyplin naukowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.01.2020 r. A120-211-1/20/RR Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług na rzecz rozwoju SYSTEMU
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
30.09.2020 r.