Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
25.11.2020 r. J711.291.2.13.2020.ER Dostawa potencjostatu – galwanostatu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.11.2020 r. J711.291.2.14.2020.MG Dostawa mikroskopu stereoskopowego z zestawem do bezprzewodowego obrazowania cyfrowego dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2020 r. J711.291.2.8.2020.AK Dostawa systemów do chromatografii niskociśnieniowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2020 r. J711.291.2.11.2020.MG Dostawa mikroskopu stereoskopowego dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2020 r. J711.291.2.12.2020.ER Dostawa termocyklera gradientowego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.10.2020 r. J711.291.2.10.2020.MG Dostawa inkubatorów z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, według części: Część I. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi Część II. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.10.2020 r. J711.291.2.9.2020.MG Dostawa powlekacza obrotowego z osprzętem dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
25.11.2020 r.