Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3187

Strona 1 z 160 : 1 2 3 4 ... 160 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 57/R/17 2017-06-07 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018
Zarządzenie Rektora 56/R/17 2017-06-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych Przygotowujących do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 55/R/17 2017-06-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych „Start po doktorat z ekonomii” Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 54/R/17 2017-06-05 zmieniające zarządzenie nr 41/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 53/R/17 2017-06-05 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (utworzenie Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 52/R/17 2017-06-01 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie Pracowni Taksonomii Grzybów) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 51/R/17 2017-05-29 w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 50/R/17 2017-05-23 w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 49/R/17 2017-05-15 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania kryteriów i trybu dokonywania ocen nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 48/R/17 2017-05-12 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychologia Kliniczna Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 47/R/17 2017-05-12 w sprawie utworzenia stacjonarnych międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 46/R/17 2017-05-04 w sprawie Komitetu Monitorującego wykonanie Umowy o współpracy zawartej między Uniwersytetem Gdańskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 45/R/17 2017-05-04 w sprawie zapobiegania w Uniwersytecie Gdańskim agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 44/R/17 2017-05-04 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychotraumatologia Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do ZR nr 44/R/17
Zarządzenie Rektora 43/R/17 2017-05-04 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 42/R/17 2017-04-27 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. Regulamin podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Druk delegacji
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Umowa zlecająca wyjazd poza siedzibę uczelni (student/doktorant)
Zarządzenie Rektora 41/R/17 2017-04-25 w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 40/R/17 2017-04-25 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. załącznik nr 1: opłaty za kształcenie na studiach
 3. załącznik nr 2: dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Zarządzenie Rektora 39/R/17 2017-04-25 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 4
 1. załącznik nr 1: opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych
 2. załącznik nr 2: opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku obcym
 3. załącznik nr 3: dodatkowe opłaty za świadczone usługi
 4. załącznik nr 4: opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach
Zarządzenie Rektora 38/R/17 2017-04-24 w sprawie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Informacja o kandydacie na stanowisko profesora zwyczajnego
 3. Załącznik nr 2: Informacja o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 4. Załącznik nr 3: Informacja o kandydacie na stanowisko profesora wizytującego


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
27.06.2017 r.