Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3244

Strona 1 z 163 : 1 2 3 4 ... 163 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 102/R/17 2017-10-17 w sprawie przeznaczenia dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za przyjęcie na studia najlepszych maturzystów Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 101/R/17 2017-10-10 w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań obronnych oraz Stałego Dyżuru w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Instrukcja Stałego Dyżuru UG
Zarządzenie Rektora 100/R/17 2017-10-10 w sprawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Rektora 99/R/17 2017-10-10 w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 3
 1. Załącznik nr 1: Szczegółowe zasady szkolenia BHP w zakresie podstawowym i zaliczenia testu w formie e-learningu
 2. Załącznik nr 2: Ramowy program szkolenia z zakresu BHP dla nowo przyjętych studentów i doktorantów
 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie
Zarządzenie Rektora 98/R/17 2017-10-02 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN PRACY UG - Tekst ujednolicony z dnia 2 października 2017 r.
 3. Załącznik do Regulaminu Pracy UG - Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
Zarządzenie Rektora 97/R/17 2017-09-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 28 września 2017 roku)
 3. Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu: 3) Wysokośc stawek stypendialnych oraz progi dochodu uprawniające do ubiegania sie o stypendium socjalne. 4) Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Zarządzenie Rektora 96/R/17 2017-09-26 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (przekształcenie Pracowni Informatyki Prawniczej w Zakład Informatyki Prawniczej) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 95/R/17 2017-09-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia nr 39/R/17 ze zm.: Opłaty za kształcenie dla doktorantów przyjętych na niestacjonarne studia trzeciego stopnia w UG w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie Rektora 94/R/17 2017-09-20 w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji procedur eksploatacji i wymagań bezpieczeństwa dotyczących Systemu IT UG przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 93/R/17 2017-09-19 w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 92/R/17 2017-09-14 w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science) Liczba: 4
 1. Disposition No. 92/R/17: regarding the establishment of the International Centre for Cancer Vaccine Science (Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi)
 2. Kopia do wydruku
 3. REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI
 4. RULES OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR CANCER VACCINE SCIENCE
Zarządzenie Rektora 91/R/17 2017-09-06 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 10 do Instrukcji: Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG
Zarządzenie Rektora 90/R/17 2017-09-06 w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem
 3. Załącznik nr 2: POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez absolwenta
 4. Załącznik nr 3: POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną
 5. Załącznik nr 4: Księga dyplomów
Zarządzenie Rektora 89/R/17 2017-09-05 w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wniosek o obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego ze względu na realizowanie projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych
Zarządzenie Rektora 88/R/17 2017-08-25 w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
 3. Załącznik nr 2: Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 4. Załącznik nr 3: Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia
Zarządzenie Rektora 87/R/17 2017-08-25 w sprawie powołania Zespołu ds. rankingów akademickich Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 86/R/17 2017-08-24 w sprawie Polityki Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Polityka Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego
Zarządzenie Rektora 85/R/17 2017-08-16 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 4: Upoważnienie
 3. Załącznik nr 7: Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG
Zarządzenie Rektora 84/R/17 2017-08-11 w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 4
 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNYMI DZIAŁANIAMI NIEKONWENCJONALNYMI I TERRORYSTYCZNYMI W OBIEKTACH I NA TERENIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 2. Kopia do wydruku
 3. Załącznik nr 1 do Instrukcji: Protokół rozmowy z osoba zgłaszającą podłożenie ładunku wybuchowego lub niebezpiecznego
 4. Załącznik nr 2 do Instrukcji: Wykaz telefonów alarmowych
Zarządzenie Rektora 83/R/17 2017-08-11 w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 8
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Zezwolenie
 6. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy w Domu Studenckim lub w Hotelu Asystenckim
 7. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Powiadomienie* o planowanym zgromadzeniu na terenie UG
 8. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zgromadzenia w budynku (pomieszczeniu) UG


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
17.10.2017 r.