Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3227

Strona 1 z 162 : 1 2 3 4 ... 162 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 93/R/17 2017-09-19 w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 92/R/17 2017-09-14 w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science) Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI
Zarządzenie Rektora 91/R/17 2017-09-06 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 10 do Instrukcji: Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG
Zarządzenie Rektora 90/R/17 2017-09-06 w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Suplement do dyplomu
 3. Załącznik nr 2: Poświadczenie odbioru dokumentu przez absolwenta
 4. Załącznik nr 3: Poświadczenie odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną
 5. Załącznik nr 4: Księga dyplomów
Zarządzenie Rektora 89/R/17 2017-09-05 w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wniosek o obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego ze względu na realizowanie projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych
Zarządzenie Rektora 88/R/17 2017-08-25 w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
 3. Załącznik nr 2: Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 4. Załącznik nr 3: Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia
Zarządzenie Rektora 87/R/17 2017-08-25 w sprawie powołania Zespołu ds. rankingów akademickich Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 86/R/17 2017-08-24 w sprawie Polityki Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Polityka Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego
Zarządzenie Rektora 85/R/17 2017-08-16 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 4: Upoważnienie
 3. Załącznik nr 7: Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG
Zarządzenie Rektora 84/R/17 2017-08-11 w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 4
 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNYMI DZIAŁANIAMI NIEKONWENCJONALNYMI I TERRORYSTYCZNYMI W OBIEKTACH I NA TERENIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 2. Kopia do wydruku
 3. Załącznik nr 1 do Instrukcji: Protokół rozmowy z osoba zgłaszającą podłożenie ładunku wybuchowego lub niebezpiecznego
 4. Załącznik nr 2 do Instrukcji: Wykaz telefonów alarmowych
Zarządzenie Rektora 83/R/17 2017-08-11 w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 8
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Zezwolenie
 6. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy w Domu Studenckim lub w Hotelu Asystenckim
 7. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Powiadomienie* o planowanym zgromadzeniu na terenie UG
 8. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zgromadzenia w budynku (pomieszczeniu) UG
Zarządzenie Rektora 82/R/17 2017-08-08 w sprawie realizacji obowiązków informacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wobec wojskowych komendantów uzupełnień Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 81/R/17 2017-08-08 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Pracowni Biologicznej Chemii Nieorganicznej, przekształcenie Pracowni Rentgenografii i Spektroskopii w Pracownię Krystalochemii oraz likwidacja Pracowni Syntezy Bionieorganicznej) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 80/R/17 2017-08-08 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Laboratorium Izotopowego) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 79/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 2 do ZR nr 88/R/15 ze zm.: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Zarządzenie Rektora 78/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do ZR nr 87/R/15 ze zm.: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego
Zarządzenie Rektora 77/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 5 do ZR nr 86/R/15 ze zm.: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
Zarządzenie Rektora 76/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 40/R/17 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UG dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku 2017/2018 Liczba: 1
 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 40/R/17: Opłaty za kształcenie na studiach dla cudzoziemców przyjętych na studia w Uniwersytecie Gdańskim na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018
Zarządzenie Rektora 75/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 39/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 2
 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17: Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w UG w roku akademickim 2017/2018
 2. Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17: Opłaty za prowadzenie studiów w języku obcym dla studentów przyjętych w UG w roku akademickim 2017/2018
Zarządzenie Rektora 74/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 57/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 Liczba: 1
 1. Tekst ujednolicony załącznika do zarząrzenia nr 57/R/17: Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez UG związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
23.09.2017 r.