Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3430

Strona 1 z 172 : 1 2 3 4 ... 172 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 99/R/18 2018-10-12 zmieniające zarządzenie nr 121/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS)
Zarządzenie Rektora 98/R/18 2018-10-04 zmieniające zarządzenie nr 67/R/18 Rektora UG w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
Zarządzenie Rektora 97/R/18 2018-10-03 zmieniające zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim
Zarządzenie Rektora 96/R/18 2018-10-03 zmieniające zarządzenie nr 48/R/14 Rektora UG w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Gdański
Zarządzenie Rektora 95/R/18 2018-09-28 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załączniki 3 i 4: 3. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu. 4. Stawka stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Zarządzenie Rektora 94/R/18 2018-09-27 w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych w strukturze Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 93/R/18 2018-09-27 w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Regulamin Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 3. Wnioski p rzyznanie Nagrody: indywidualnej / zespołowej
Zarządzenie Rektora 92/R/18 2018-09-26 zmieniające zarządzenie nr 55/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 91/R/18 2018-09-24 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. Regulamin organziacyjny administracji UG - Tekst ujednolicony z dnia 1 października 2018 roku
 3. Załącznik nr 1: Schemat struktury organizacyjnej administracji centralnej UG
 4. Załącznik nr 2: Przykładowy podział organizacyjny wydziałowych jednostek administracji oraz ich zadania
Zarządzenie Rektora 90/R/18 2018-09-24 w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim badań ankietowych dotyczących wyboru dziedziny i dyscypliny naukowej Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 89/R/18 2018-09-17 zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
Zarządzenie Rektora 88/R/18 2018-09-17 w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania wydajności infrastruktury – budynku Neofilologii – finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Planowane działania komercyjne
 3. Załącznik nr 2: Sprawozdanie
 4. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia
 5. Załącznik nr 4: Wykaz pomieszczeń
Zarządzenie Rektora 87/R/18 2018-09-12 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” Liczba: 16
 1. Kopia do wydruku
 2. Regulamin organizacyjny Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 3. Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu
 4. Wzór listy obecności
 5. Wzór notatki ze spotkania
 6. Wzór opisu dokumentu księgowego
 7. Wzór oświadczenia uczestnika Projektu
 8. Wzór protokołu odbioru w ramach umowy o dzieło
 9. Wzór protokołu odbioru w ramach umowy zlecenia
 10. Wzór protokołu ze spotkania na poziomie Wydziału/Jednostki Administracji Centralnej
 11. Wzór protokołu ze spotkania Zespołu Zarządzającego
 12. Wzór raportu monitoringowego z postępów w realizacji Zadania
 13. Wzór raportu z kontroli wewnętrznej realizacji Projektu
 14. Wzór sprawozdania z realizacji Zadań
 15. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 16. Wzór zestawienia wydatków poniesionych w ramach Zadania
Zarządzenie Rektora 86/R/18 2018-09-10 w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Wniosek
 2. Wzór porozumienia
Zarządzenie Rektora 85/R/18 2018-09-03 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG Liczba: 2
 1. Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie pomocy materialnej
 2. Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Zarządzenie Rektora 84/R/18 2018-08-22 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - Tekst ujednolicony z dnia 1 września 2018 roku
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Schemat struktury organizacyjnej administracji centralnej Uczelni
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Przykładowy podział organizacyjny wydzialowych jednostek administracji oraz ich zadania
Zarządzenie Rektora 83/R/18 2018-08-10 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 82/R/18 2018-08-10 zmieniające zarządzenie nr 126/R/17 Rektora UG w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wzór certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego
Zarządzenie Rektora 81/R/18 2018-07-31 zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 2: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Zarządzenie Rektora 80/R/18 2018-07-31 zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 5: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.10.2018 r.