Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3327

Strona 1 z 167 : 1 2 3 4 ... 167 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 32/R/18 2018-03-09 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na lata 2017-2019 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 31/R/18 2018-03-09 w sprawie powołania Komisji do spraw projektu Science Shop w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 30/R/18 2018-03-09 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (przekształcenie Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego w Katedrę Bankowości i Finansów) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 29/R/18 2018-03-08 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019 Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Opłaty za kształcenie na studiach dla cudzoziemców przyjętych na studia w Uniwersytecie Gdańskim na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
 3. Załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
Zarządzenie Rektora 28/R/18 2018-03-02 w sprawie sposobu określania grup najlepszych absolwentów studiów wyższych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 27/R/18 2018-03-02 w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Suplement do dyplomu
 3. Załącznik nr 2: Poświadczenie odbioru dokumentu przez absolwenta
 4. Załącznik nr 3: Poświadczenie odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną
 5. Załącznik nr 4: Księga dyplomów
Zarządzenie Rektora 26/R/18 2018-03-02 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia nr 26/R/18
Zarządzenie Rektora 25/R/18 2018-03-02 zmieniające zarządzenie nr 55/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 24/R/18 2018-02-23 zmieniające zarządzenie nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 6 - Upoważnienie do kierowania Projektem
Zarządzenie Rektora 23/R/18 2018-02-22 w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zmiany Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Zarządzenie Rektora 22/R/18 2018-02-22 w sprawie likwidacji Pomorskiego Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej przy Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 21/R/18 2018-02-21 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 20/R/18 2018-02-21 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Zarządzenie Rektora 19/R/18 2018-01-31 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (przeniesienie Pracowni Oddziaływań Międzycząsteczkowych do Katedry Chemii Bionieorganicznej) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 18/R/18 2018-01-31 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 17/R/18 2018-01-31 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Niderlandzkich Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 16/R/18 2018-01-31 w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Doktoranckich z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 15/R/18 2018-01-26 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 14/R/18 2018-01-26 zmieniające zarządzenie nr 100/R/14 Rektora UG w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 13/R/18 2018-01-26 zmieniające zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora nr 93/R/16 ze zm.: REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
19.03.2018 r.