Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3117

Strona 1 z 156 : 1 2 3 4 ... 156 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 21/R/17 2017-03-20 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 49/R/16 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016 - 2020 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 20/R/17 2017-03-10 w sprawie odwołania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 19/R/17 2017-03-03 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Wniosek indywidualny o dofinansowanie dokształcenia dla nauczycieli akademickich
 3. Załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie do zbiorowego dokształcania dla nauczycieli akademickich
 4. Załącznik nr 3: Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (studia MBA)
 5. Załącznik nr 4: Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
Zarządzenie Rektora 18/R/17 2017-03-01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1 marca 2017 roku)
Zarządzenie Rektora 17/R/17 2017-02-24 w sprawie powołania Komisji ds. optymalizacji obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 16/R/17 2017-02-24 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (utworzenie Pracowni Krystalizacji) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 15/R/17 2017-02-24 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 14/R/17 2017-02-16 w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej/doktoranckiej
Zarządzenie Rektora 13/R/17 2017-02-16 w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 12/R/17 2017-02-13 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Ochrona danych osobowych Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia nr 12/R/17
Zarządzenie Rektora 11/R/17 2017-02-13 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 10/R/17 2017-02-03 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 47/R/15 w sprawie gospodarowania środkami budżetowymi na działalność statutową wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 6
 1. INSTRUKCJA FINANSOWA DS – UPB
 2. INSTRUKCJA FINANSOWA MNiD
 3. KATALOG KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH DOTYCZĄCY WYDATKOWANIA DOTACJI BUDŻETOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ – UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO
 4. KATALOG KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH DOTYCZĄCY WYDATKOWANIA DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
 5. Kopia do wydruku
 6. Tekst ujednolicony: ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Zarządzenie Rektora 9/R/17 2017-02-01 w sprawie bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 9
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 3. Załącznik nr 1: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej
 4. Załącznik nr 2: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy
 5. Załącznik nr 3: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy w Domu Studenckim lub w Hotelu Asystenckim
 6. Załącznik nr 4: Dotyczy organizowanej imprezy w Domu Studenckim lub Hotelu Asystenckim
 7. Załącznik nr 5: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w trakcie organizacji imprez
 8. Załącznik nr 6: Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zgromadzenia w budynku (pomieszczeniu) UG
 9. Załącznik nr 7: Powiadomienie o planowanym zgromadzeniu na terenie UG
Zarządzenie Rektora 8/R/17 2017-02-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi Liczba: 4
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI UG
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie premii dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: WNIOSEK o pozbawienie pracownika premii
Zarządzenie Rektora 7/R/17 2017-02-01 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim środków komunikacji elektronicznej zamawiającego z wykonawcami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 6/R/17 2017-01-31 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 5/R/17 2017-01-26 w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Zarządzenie Rektora 4/R/17 2017-01-25 w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 3/R/17 2017-01-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/R/13 Rektora UG w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 2/R/17 2017-01-11 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (przekształcenie Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych w Katedrę Ekonomiki Transportu) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
26.03.2017 r.