Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3456

Strona 1 z 173 : 1 2 3 4 ... 173 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 117/R/18 2018-12-14 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020
Zarządzenie Rektora 116/R/18 2018-12-12 zmieniające zarządzenie nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Zarządzenie Rektora 115/R/18 2018-12-07 zmieniające zarządzenie nr 48/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychologia Kliniczna Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 114/R/18 2018-12-07 w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Wniosek o przyznanie statusu profesora emerytowanego UG
Zarządzenie Rektora 113/R/18 2018-12-03 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie Pracowni Badań Snu w Pracownię Regulacji Snu i Czuwania) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 112/R/18 2018-12-03 zmieniające zarządzenie nr 103/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie procedury udzielania w Uniwersytecie Gdańskim zamówień publicznych i zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publiczn Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Tekst ujednolicony zarządzenia Rektora UG nr 103/R/18
Zarządzenie Rektora 111/R/18 2018-11-29 zmieniające zarządzenie nr 75/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 110/R/18 2018-11-29 zmieniające zarządzenie nr 4/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Komisji do spraw Europejskiej Karty Naukowca Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 109/R/18 2018-11-29 zmieniające zarządzenie nr 54/R/18 w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 108/R/18 2018-11-19 w sprawie formy elektronicznej dokumentowania osiągnięć studenta w toku studiów Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 107/R/18 2018-11-09 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Liczba: 2
 1. Efekty kształcenia
 2. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 106/R/18 2018-11-09 w sprawie realizacji projektu pt. „Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej” Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 105/R/18 2018-10-31 zmieniające zarządzenie nr 89/R/16 Rektora UG w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Określenie wysokości rekompensaty
Zarządzenie Rektora 104/R/18 2018-10-31 zmieniające zarządzenie nr 29/R/18 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 103/R/18 2018-10-31 w sprawie procedury udzielania w Uniwersytecie Gdańskim zamówień publicznych i zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 102/R/18 2018-10-25 zmieniające zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 93/R/16: Wytyczne w sprawie trści ankiet wykorzystywanych w badaniach ankietowych prowadzonych w UG
Zarządzenie Rektora 101/R/18 2018-10-19 zmieniające zarządzenie nr 121/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 100/R/18 2018-10-19 w sprawie oceny potencjału naukowego dziedzin i dyscyplin reprezentowanych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 99/R/18 2018-10-15 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Pracowni Toksykologii i Ochrony Radiologicznej oraz likwidacja oraz Pracowni Chemii Środowiska i Ekotoksykologii) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 98/R/18 2018-10-04 zmieniające zarządzenie nr 67/R/18 Rektora UG w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
18.12.2018 r.