Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 4/07
z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UGzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 39/10
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


została ujednolicona przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 59/R/09
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 22/09
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 4/07 Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 59/08
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 4/07 Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 17/08
z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 4/07 Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/04
z dnia 25 marca 2004 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów w Uniwersytecie Gdańskim, określający prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów na Uniwersytecie Gdańskim, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.


Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa


Załączniki

Regulamin Studiów
wielkość: [239 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.