Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 49/R/18
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia nr 01/R/18 Rektora UG z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2018/2019:

 

Semestr zimowy (1.10.2018 ‒ 10.02.2019)*

1.10.2018

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

2.10.2018 ‒ 27.01.2019

Zajęcia dydaktyczne

2.11.2018

Dzień Rektorski

24.12.2018 ‒ 2.01.2019

Wakacje zimowe

28.01.2019 ‒ 10.02.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

11.02.2019 ‒ 17.02.2019

Przerwa międzysemestralna

18.02.2019 ‒ 03.03.2019

Sesja poprawkowa

* Planując zajęcia w semestrze zimowym należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 poniedziałków.

Semestr letni (18.02.2019 ‒ 30.06.2019)**

18.02.2019 ‒ 11.06.2019

Zajęcia dydaktyczne

20.03.2019

Święto Uniwersytetu Gdańskiego Dzień Rektorski

19.04.2019 ‒ 23.04.2019

Wakacje wiosenne

2.05.2019

Dzień Rektorski

12.06.2019 ‒ 30.06.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2019 ‒ 30.09.2019

Wakacje letnie

02.09.2019 ‒ 15.09.2019

Sesja poprawkowa

** Dni 10 i 11.06.2019 r. wyznacza się jako dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [211 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.