Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 43/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłatzmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 64/14
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 w zw. z ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.) ustala się brzmienie załączników nr 1-6a oraz 9 i 9a, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny


Załączniki

Annex 1: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to full-time students
wielkość: [25 kB]
Annex 2: CONTRACT concerning conditions for payment for extramural university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk to extramural students
wielkość: [27 kB]
Annex 3: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of full-time courses of doctoral study
wielkość: [26 kB]
Annex 4: CONTRACT on conditions for payment for extramural university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies
wielkość: [27 kB]
Annex 5: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in installments
wielkość: [56 kB]
Annex 5a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed for the participant in total, annually, or by the semester with funds from a third party
wielkość: [29 kB]
Annex 6: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in full, annually, or by semester
wielkość: [58 kB]
Annex 6a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed in installments for the participant with funds from a third party
wielkość: [28 kB]
Annex 9: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk relating to the conduct of training courses
wielkość: [59 kB]
Annex 9a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for training courses financed for the participant with funds from a third party
wielkość: [28 kB]
Kopia do wydruku
wielkość: [138 kB]
Załącznik nr 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych
wielkość: [29 kB]
Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów niestacjonarnych
wielkość: [30 kB]
Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich
wielkość: [28 kB]
Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich
wielkość: [28 kB]
Załącznik nr 5: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie ratalnym
wielkość: [61 kB]
Załącznik nr 5a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie całościowym, rocznym lub semestralnym, słuchaczowi ze środków podmiotu trzecieg
wielkość: [67 kB]
Załącznik nr 6: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym
wielkość: [67 kB]
Załącznik nr 6a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie ratalnym słuchaczowi ze środków podmiotu trzeciego
wielkość: [65 kB]
Załącznik nr 9: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń
wielkość: [70 kB]
Załącznik nr 9a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański, związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń, finansowane uczestnikowi kursu lub szkolenia ze środków podmiotu trzeciego
wielkość: [81 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.