Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 92/R/14
z dnia 07 października 2014 roku

w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiegoujednolica
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst uchwały nr 12/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Studiów UG, uwzględniający zmiany wprowadzone:

  1. uchwałą nr 73/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku;
  2. uchwałą nr 33/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [37 kB]
REGULAMIN STUDIÓW UG - TEKST UJEDNOLICONY z dnia 7 października 2014 roku
wielkość: [325 kB]
STUDY REGULATIONS
wielkość: [253 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.