Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
nr 21/K/12
z dnia 02 października 2012 roku

w sprawie dostępu do Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie § 55 ust. 4 oraz § 142 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego:

  1. Wszystkich pracowników Uczelni zobowiązuje się do zmiany domyślnie ustawionego hasła do swojego konta w systemie do dnia 31 października 2012 roku.
  2. Instrukcja zmiany hasła, o którym mowa w pkt 1, zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby nieuprawnione dostępu do danych wrażliwych pracownika, który nie wywiązał się z obowiązku zmiany domyślnie ustawionego hasła do Portalu Pracownika.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała


Załączniki

Instrukcja zmiany hasła do portalu pracownika UG
wielkość: [166 kB]
Kopia do wydruku
wielkość: [69 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.