Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 30/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowychzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 2/14
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 28/08
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z: art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr 28/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [64 kB]
Regulamin Studiów Podyplomowych
wielkość: [1418 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.