Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 87/R/11
z dnia 06 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiegozostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 69/R/14
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego


uchyla
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 56/R/06
z dnia 30 listopada 2006 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 186 ust. 1 w związku z art.199 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 56/R/06 z dnia 30 listopada 2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2011 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.